Короткі новини

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisi elit, ut labore et dolore.

 

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisi elit, ut labore et dolore.

 
VTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM Slideshow
Про виникнення особливої інформації емітента про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

Приватне акціонерне товариство «ФОРУМ САТЕЛІТ»,

код за ЄДРПОУ 14309600, місцезнаходження: 03148, м. Київ, вул. Героїв Космосу, 4, тел./факс (044)4071428, електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , сторінка в мережі Інтернет: forumsatellite.kiev.ua, повідомляє про виникнення особливої інформації емітента:

І. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Загальні збори акціонерів 23.04.2019 (протокол №1 від 23.04.2019) прийняли рішення попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом 1-го року з дати прийняття рішення, якщо вартість предмету таких правочинів більша 25% вартості активів за даними останньої річної звітності емітента, а саме - укладення та розірвання контрактів, договорів підряду, позики, іпотеки, кредиту, купівлі-продажу, оренди (найму), інших правочинів, на суму не більш як 50 млн. грн. включно, у відповідності до статуту товариства та чинного законодавства. Збори надали повноваження Голові правління для укладення та підписання вказаних значних правочинів та підписання документів, пов’язаних з ними, після схвалення таких правочинів Наглядовою радою товариства.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 23889 тис.грн.;

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 209,30%;

Загальна кількість голосуючих акцій: 3400000;

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 3400000;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 3400000;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: немає.


Голова Правління Коваль В.В. підтверджує достовірність інформації.