Короткі новини

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisi elit, ut labore et dolore.

 

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisi elit, ut labore et dolore.

 
VTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM Slideshow
Про виникнення особливої інформації емітента.

Відомості про зміну власників акцій, яким належать 10 і більше відсотків голосуючих акцій

з/п

Дата зміни

Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером

Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення - "фізична особа"

Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів

Розмір частки акціонера до зміни

(у відсотках до статутного капіталу)

Розмір частки акціонера після зміни

(у відсотках до статутного капіталу)

1

2

3

4

5

6

7

1

11.02.2016

15.02.2016

фізична особа

71,4866

99,1044

Зміст інформації:

15.02.2016 від ПАТ «НДУ» отримано перелік акціонерів емітента, складений станом на 11.02.2016, з якого стало відомо, що розмір частки фізичної особи в загальній кількості акцій збільшився з 71,4866% (2430543 акцій) до 99,1044% (3369551 акцій). Усі акції були і є голосуючими.

2

11.02.2016

15.02.2016

DRGN LІMІTED (Кіпр, Нікосія)

111306

15,226

0

Зміст інформації:

15.02.2016 від ПАТ «НДУ» отримано перелік акціонерів емітента, складений станом на 11.02.2016, з якого стало відомо, що розмір частки юридичної особи – нерезидента DRGN LІMІTED (код 111306, Кіпр, Нікосія) в загальній кількості акцій зменшився з 15,226 % (517683 акцій) до 0%. Усі акції були голосуючими.

3

11.02.2016

15.02.2016

Sherborne Іnvest Lіmіted (Британські Віргінські о-ви, Тортола)

557616

10,3386

0

Зміст інформації:

15.02.2016 від ПАТ «НДУ» отримано перелік акціонерів емітента, складений станом на 11.02.2016, з якого стало відомо, що розмір частки юридичної особи – нерезидента Sherborne Іnvest Lіmіted (код 557616, Британські Віргінські о-ви, Тортола) в загальній кількості акцій зменшився з 10,3386 % (351514 акцій) до 0%. Усі акції були голосуючими.