Короткі новини

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisi elit, ut labore et dolore.

 

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisi elit, ut labore et dolore.

 
VTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM Slideshow
Повідомлення про прийняте рішення про припинення ПрАТ «ФОРУМ САТЕЛІТ» шляхом перетворення

ПОВІДОМЛЕННЯ

кредиторів про припинення шляхом реорганізації (перетворення) Приватного акціонерного товариства «ФОРУМ САТЕЛІТ»

в Товариство з обмеженою відповідальністю «ФОРУМ САТЕЛІТ»

Приватне акціонерне товариство «ФОРУМ САТЕЛІТ» (код за ЄДРПОУ 14309600, місцезнаходження: 03148, Україна, м. Київ, Героїв Космосу, 4) (надалі – Товариство) на виконання ч. 1 ст. 82 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляє, що 12 березня 2021 року Єдиним акціонером Товариства було прийнято Рішення про припинення шляхом реорганізації (перетворення) Приватного акціонерного товариства «ФОРУМ САТЕЛІТ» код за ЄДРПОУ 14309600, з місцезнаходженням за адресою: 03148, Україна, м. Київ, Героїв Космосу, 4, у Товариство з обмеженою відповідальністю «ФОРУМ САТЕЛІТ», з місцезнаходженням за адресою: 03148, Україна, м. Київ, Героїв Космосу, 4, призначено комісію з припинення та затверджено план перетворення.

Відповідно до вимог ст. 105 Цивільного кодексу України, строк заявлення кредиторами своїх вимог до ПрАТ «ФОРУМ САТЕЛІТ» становить 2 місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення шляхом реорганізації (перетворення). Заяви кредиторів будуть прийматись протягом 2 (двох) місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення шляхом реорганізації (перетворення) Товариства на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських підприємств, у тому числі у формі відкритих даних відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», за місцезнаходженням Комісії з припинення Товариства: 03148, Україна, м. Київ, Героїв Космосу, 4.

На виконання вимог статті 82 Закону України «Про акціонерні товариства», Товариство, в особі комісії з припинення, зобов’язане письмово повідомити про це кредиторів Товариства і розмістити повідомлення про ухвалене рішення в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів.

Частиною 1 ст. 87 Закону України «Про акціонерні товариства» встановлено, що перетворенням акціонерного товариства визнається зміна організаційно-правової форми акціонерного товариства з його припиненням та передачею всього майна, прав і обов’язків підприємницькому товариству - правонаступнику згідно з передавальним актом.

Усі активи та забов’язання у повному обсязі переходять до товариства – правонаступника Товариства з обмеженою відповідальністю «ФОРУМ САТЕЛІТ».

Відповідно до ч. 2 ст. 82 Закону України «Про акціонерні товариства» кредитор, вимоги якого до Товариства, не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення (перетворення) товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій:

забезпечення виконання зобов’язань шляхом укладення договорів застави чи поруки, та

дострокового припинення або виконання зобов’язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між Товариством та кредитором.

У разі якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений ч. 2 ст. 82 Закону України «Про акціонерні товариства» до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від товариства вчинення додаткових дій щодо зобов’язань перед ним. В такому разі, зобов’язання Товариства перед кредитором будуть передані згідно з передавальним актом підприємству-правонаступнику - ТОВ «ФОРУМ САТЕЛІТ» - та будуть виконуватись останнім згідно умов передбачених в правочині, що був укладений між таким кредитором та Товариством.

Письмова вимога кредитора подається (надсилається) за місцезнаходженням ПрАТ «ФОРУМ САТЕЛІТ» - 03148, Україна, м. Київ, Героїв Космосу, 4.

Контактні телефони Товариства: (044) 407-14-21, (044) 407-17-46.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Голова комісії з припинення ПрАТ «ФОРУМ САТЕЛІТ» Коваль Валентин Володимирович.

Підпис-1

Підпис-2